Produkter

Vi gör det enkelt för dig som jobbar i ett labb. Av oss kan du beställa det
mesta inom laboratorieutrustning och de flesta analyskemikalierna. Har du
speciella önskemål tillverkar vi också lösningar efter receptur.

Observera att vi endast säljer till företag.

Här är några exempel på vad vi erbjuder:

Morala och normala lösningar.

Buffertlösningar enligt NBS/NIST, DIN, ASTM- tekniska och andra standarder.

CED-lösningar för viscositetskontroll.

Pann- och matarvattenkemikalier.

Konduktivitetsstandarder enligt DIN/SS och jämna värden.

Produktion av syror med mycket låga metallhalter, t ex för spårämnesanalys.

Produktion av humus standardlösningar, t ex för att ta reda på klorid- och
sulfatinnehåll hos ballast till betong.

De flesta laboratoriekemikalier av pro analyskvalitet och tekniska kvaliteter.

Stort utbud av övrig labb- och analysutrustning, analys- och industrivågar, instrument, glas,
förbrukningsmateriel, bioteknologi, filterpapper m m.