Kvalitetspolicy

LabService ska producera/tillhandahålla process-, analyskemikalier och referenslösningar som uppfyller ställda krav och förväntad kvalitet.

Vi ska förstå och tillgodose våra kunders önskemål och behov.

För att få en bra grund att tillmötesgå nya marknader har vi en väldefinierad process för ständiga förbättringar.

Med kompetent och nöjd personal är vår ambition att alltid leverera felfria produkter på avtalad tid.

2019-03-19

Carina Nyberg

VD