Kvalitet och Miljö

Målsättningen med vår verksamhet är att våra kunder skall känna förtroende för oss som leverantör. 

Labservice är idag miljöcertifierade enligt Smart ledningssystem och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Labservice är 

medlem i IKEM. Detta innebär att Labservice, i all sin verksamhet, ska ta en målmedveten hänsyn

till de anställdas, kundernas och allmänhetens berättigande anspråk vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.

Miljöcertifikat

Kvalitetscertifikat