Miljöpolicy

 LabService skall genom en dialog med våra

 leverantörer främja utvecklingen av miljöanpassade produkter och  arbetsmetoder

   Vi skall uppfylla eller överträffa de krav som lagstiftning och myndigheter ställer.

   2018-03-21

   Carina Nyberg

   VD