Kvalitet och Miljö

Målsättningen med vår verksamhet är att våra kunder skall känna förtroende för oss som leverantör. För att uppnå detta har

LabService byggt upp ett miljö- och kvalitetssystem enligt SS-EN ISO 14001 och SS-EN ISO  9001:2008

LabService är idag miljöcertifierade enligt Smart ledningssystem och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. LabService är även

medlemsföretag i Plast och Kemiföretagen. Detta innebär att LabService, i all sin verksamhet, ska ta en målmedveten hänsyn

till de anställdas, kundernas och allmänhetens berättigande anspråk vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.

Miljöcertifikat

Miljöcertifikat

Kvalitetscertifikat